Vindkraft

Vi hjælper miljøet med vedvarende energi.

Scroll ned for at se mere!

Vi rådgiver med erfaring og faglighed

DanGrids medarbejdere har arbejdet med flere danske og internationale vindparker både til lands og til vands. Mange års erfaring med design af vindparker, samt vores faglighed og fokus på den enkelte opgave, kendetegner vores store viden indenfor området, og især stærkstrømsteknik. Dette både på turbiner, stationsanlæg og nettilslutning.

Vore eksperter yder rådgivning og udfører net-beregninger på alt i forbindelse med tilslutning og planlægning/design af vindparker samt eftervisning af national ”Grid Compliance”. Dette inkluderer altså bl.a. MV kabeldesign, jordingsanlæg, stations- og koblingsanlæg samt powertransformere mv. Dette med høj fokus på koordinering og krav fra TSO/netselskab, samt nationale og internationale bekendtgørelser/standarder. 

Typisk vil vore indledende beregninger danne grundlag for udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale til hjemkøb af udstyr og anlæg til en komplet nettilslutning af parken. Alt sammen noget vi har specialiceret os indenfor og har stor erfaring med.

Hertil kommer rådgivning på områder som tilsyn og idriftsættelse af turbiner, kabelanlæg og stationsanlæg. Ydermere kan der være tilfælde, hvor vi agerer bygherrerådgivere og får sikret, at bygherren får den rigtige kvalitet, både i kontraheringsfasen, under produktion/montage/byggeri, idriftsættelse og kvalitetssikring af leverandørdokumentation.