Styring af elsikkerhed på dit højspændingsanlæg

DanGrid har mandskab klar til at stå for elsikkerheden, koblinger og idriftsættelse af dit højspændingsanlæg.

Scroll ned for at se mere!

Om Styring af elsikkerhed på dit højspændingsanlæg

Som ejer af et elektrisk anlæg er man ansvarlig for, at driften af det elektriske anlæg foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Kravene til sikkerheden er fastsat i “Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg”. De funktionsroller, som kræves i bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, skal følges i Danmark og kan ikke fraviges.
I DanGrid har vi kompetancerne til at varetage en række af de funktionsroller som er krævet i bekendgørelsen. Vi kan derfor medvirke til at sikkerhedsreglerne overholdes.
Vi kan varetage funktionsroller såsom:

Arbejdsleder

Arbejdslederen er sagkyndig og skal før ethvert arbejde i anlægget bliver startet op, planlægge arbejdsproceduren og foretage en risikovurdering.

Koblingsleder

Koblingslederen er sagkyndig og skal styre højspændingsanlæggets koblings- og driftstilstand, herunder lede koblinger ved arbejde på eller i nærheden af højspændingsanlæg.

Holdleder

Holdlederen er sagkyndig og kan lede og føre tilsyn på et arbejdssted.

Koblingsperson

Koblingspersonen er sagkyndig og udfører koblinger i højspændingsanlægget i samarbejde med og på foranledning af koblingslederen.

Sikkerhedsperson

En sagkyndig person på et arbejdshold, der bliver udpeget af holdlederen til at føre særligt tilsyn med, at sikkerhedsafstanden bliver overholdt.

Driftsansvarlig

Du kan som driftsansvarlig indgå i en entreprenøraftale med DanGrid om udførelse af drifts- og arbejdsprocedurer, som en del af driften af dit anlæg.
DanGrid har flere ansatte, som er godkendt som driftsansvarlig person hos sikkerhedsstyrelsen.
Vi kan derfor, efter at der er indgået en aftale, varetage udførelse af procedurer, som en del af driften af dit elektriske anlæg.

Vores andre specialer

Nettilslutning af Vindparker/ produktionsenheder

DanGrid er eksperter i design og udvikling af HV substation og nettilslutning af vindparker, kraftværker og andre produktionsenheder. Det kræver specialister at udvikle projektspecifik optimal løsning for anlæggets levetid -DanGridhjælper dig sikkert i mål.

Project/Package Management

DanGrid har bred erfaring i at specificere, forhandle og varetage dine kontrakter og leverancer f.eks. indenfor højspændingsstationer, høj- og mellemspændingskomponenter, generatorer, transformere, kabler, m.m.

Electrical Engineering og System Design

DanGrid har en bred palette af kompetencer og erfaringer med design af elektriske anlæg (1000V < Spænding > 1000V).

On site Inspektion og Idriftsættelse

DanGrid har stor erfaring i at deltage i site inspektioner og idriftsættelse, både ved at sikre montage kvalitet samt den funktionelle kvalitet der forventes af anlægget.