On site Inspektion og Idriftsættelse

DanGrid har stor erfaring i at deltage i site inspektioner og idriftsættelse, både ved at sikre montage kvalitet samt den funktionelle kvalitet der forventes af anlægget.

Scroll ned for at se mere!

Om On site Inspektion og Idriftsættelse

Hos DanGrid har vi stor erfaring med gennemførelse af site inspektioner og idriftsættelse. Vores medarbejdere har gennemført et utal af forskellige projekter fra større anlægsprojekter, såsom kraftværker og vindmølleparker, over udviklingsprojekter til mindre udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter.

DanGrid deltager ofte i site inspektioner og idriftsættelser på alle typer af el-anlæg, både lav- og højspændingsanlæg, roterende maskiner, transformere, fordelingstavler, styretavler, beskyttelsestavler mv. Herved sikres en kritisk vurdering og test til leverancerne af det udstyr der er købt, således at både funktion og kvalitet sikres.

DanGrid deltager ligeledes i rutinetests samt fejlsøgning på anlæg i forbindelse med havari og utilsigtede hændelser, hvor det sikres en korrekt udskiftning eller tilrettelse for reetablering af anlæggets funktion udføres korrekt.

Høj kvalitet

Hos DanGrid sætter vi en ære i at sikre en høj kvalitet i dit projekt. Vi udnytter vores unikke erfaring og bidrager til at site arbejder gennemføres med en høj kvalitet samt gennemførelse til den aftalte tid.

Vores andre specialer

Nettilslutning af Vindparker/ produktionsenheder

DanGrid er eksperter i design og udvikling af HV substation og nettilslutning af vindparker, kraftværker og andre produktionsenheder. Det kræver specialister at udvikle projektspecifik optimal løsning for anlæggets levetid -DanGridhjælper dig sikkert i mål.

Project/Package Management

DanGrid har bred erfaring i at specificere, forhandle og varetage dine kontrakter og leverancer f.eks. indenfor højspændingsstationer, høj- og mellemspændingskomponenter, generatorer, transformere, kabler, m.m.

Electrical Engineering og System Design

DanGrid har en bred palette af kompetencer og erfaringer med design af elektriske anlæg (1000V < Spænding > 1000V).

Styring af elsikkerhed på dit højspændingsanlæg

DanGrid har mandskab klar til at stå for elsikkerheden, koblinger og idriftsættelse af dit højspændingsanlæg