Nettilslutning af Vindparker/ produktionsenheder

Det kræver specialister at udvikle en projektspecifik optimal løsning for anlæggets levetid -DanGrid hjælper dig sikkert i mål.

Scroll ned for at se mere!

Om Nettilslutning af Vindparker/ produktionsenheder

I DanGrid har vi stor erfaring med nettilslutning af vindparker og produktionsenheder.

Vi assisterer kunden med at designe den mest optimale tilslutning til transmissions/distributions nettet og vi tager gerne ansvaret lige fra ansøgninger og forhandlinger mod netselskab til analyser og studier for eftervisning af opfyldelse af nettilslutningsbetingelser.

Vi har stor erfaring ned på komponentniveau som gør at vi også har den nødvendige erfaring og ekspertise til at vurdere og designe en robust nettilslutning som er kostprisoptimeret i forhold til effekttab, rådighed (redundans) og vedligeholdelse i parkens levetid.

Vores andre specialer

Project/Package Management

DanGrid har bred erfaring i at specificere, forhandle og varetage dine kontrakter og leverancer f.eks. indenfor højspændingsstationer, høj- og mellemspændingskomponenter, generatorer, transformere, kabler, m.m.

Electrical Engineering og System Design

DanGrid har en bred palette af kompetencer og erfaringer med design af elektriske anlæg (1000V < Spænding > 1000V).

On site Inspektion og Idriftsættelse

DanGrid har stor erfaring i at deltage i site inspektioner og idriftsættelse, både ved at sikre montage kvalitet samt den funktionelle kvalitet der forventes af anlægget.

Styring af elsikkerhed på dit højspændingsanlæg

DanGrid har mandskab klar til at stå for elsikkerheden, koblinger og idriftsættelse af dit højspændingsanlæg