Kraftværker

Vi hjælper med at sikre den nødvendige forsyningsikkerhed.

Scroll ned for at se mere!

Stærke kompetencer og specifik viden om kraftværkernes højspændings- og generatoranlæg

Hvis der skal gennemføres et kraftværksprojekt, er en god projektering det sted man skal starte. DanGrid kan hjælpe dig med rådgivning og være din rådgivende el ingeniør indenfor stærk- og svagstrømsinstallationer. Vi har samlet alle vore el-kompetencer inden for rådgivning og projektering, og har ofte en reel funktion som interne rådgivende ingeniører.

DanGrids medarbejdere har arbejdet for de fleste danske kraftværker samt flere internationale kraftværker. Mange års erfaring med indkøb, design, idriftsættelse, rutinetest og drift af kraftværkernes el-anlæg, samt vores faglighed og fokus på den enkelte opgave, kendetegner vores store viden indenfor området, og især stærkstrømsteknik. DanGrid udfører primært el-rådgivning indenfor lav- og højspændingsinstallationer, generatoranlæg, relæbeskyttelse, transformere og tavleanlæg. DanGrid udfører ligeledes havarisupport, fejlsøgning og tests heraf. Hertil udfører DanGrid statiske og dynamiske netberegninger efter behov og aftale.

DanGrids specialister yder rådgivning indenfor alle el-tekniske aspekter på et kraftværk. Dette både ved konstruktion af et nyt anlæg og ved udskiftninger af forældet / fejlramt udstyr. DanGrid tilbyder ligeledes praktiske arbejder på site, under opførelse, test og idriftsættelse samt fejlsøgning, når anlæggene reagerer anderledes end det forventede.

Skal vi hjælpe med dit projekt?
Ring +45 51 18 60 55 

Vi har samlet alle vores el-kompetencer inden for rådgivning og projektering og har ofte en reel funktion som intern rådgivende ingeniør for bygherren af parkerne. Med DanGrid får du den el-rådgivende ingeniørs kompentencer, der er optimale, da vi som specialister konstant er opdateret på el-området.