Electrical Engineering og System Design

DanGrid har en bred palette af kompetencer og erfaringer med design af elektriske anlæg (1000V < Spænding > 1000V).

Scroll ned for at se mere!

Electrical Engineering og System Design

DanGrid’s ingeniører er specialister i elektriske anlæg indenfor vindkraft, kraftværker samt generelt indenfor el- og energibranchen. DanGrids ingeniører har mange års erfaring og favner bredt fagligt. Få professionel rådgivning og mere at vide via én af vores specialister.

Modning, Udvikling, Design, Arrangement og layout

DanGrid laver sine forundersøgelser grundigt, så du får startet rigtigt på dit design og dermed minimerer dine risici.

Beskyttelses Systemer

>1000V
DanGrid har stor og bred erfaring med design af beskyttelses systemer på distributions- og transmissionsniveau samt ”on site” test/idriftsættelse.

Fejlanalyser and diagnostisering

DanGrid her stor erfaring i fejl- og rootcause analyser.

PSCAD

DanGrid er eksperter i Transiente studier og analyser.
Læs mere

Højspændings komponenter -design specifikationer, test og idriftsættelse

Vælg, specificér og indkøb dine højspændings komponenter tilpasset systemet, forsyningssikkerhed, vedligeholdelses intervaller, levetid, Mean Time Between Failure m.fl.

Jordings systemer

Dimensionering af jordingssystemet og valg af rigtig systemjording er vital for et driftsikkert og robust el-anlæg.

PD målinger og analyser

DanGrid har stor erfaring med PD målinger og analyser på elektriske maskiner.

DIgSILENT Power Factory

DanGrid er eksperter i statiske og dynamiske design studier samt Grid Compliance studier.
Læs mere

Vores andre specialer

Nettilslutning af Vindparker/ produktionsenheder

DanGrid er eksperter i design og udvikling af HV substation og nettilslutning af vindparker, kraftværker og andre produktionsenheder. Det kræver specialister at udvikle projektspecifik optimal løsning for anlæggets levetid -DanGridhjælper dig sikkert i mål.

Project/Package Management

DanGrid har bred erfaring i at specificere, forhandle og varetage dine kontrakter og leverancer f.eks. indenfor højspændingsstationer, høj- og mellemspændingskomponenter, generatorer, transformere, kabler, m.m.

On site Inspektion og Idriftsættelse

DanGrid har stor erfaring i at deltage i site inspektioner og idriftsættelse, både ved at sikre montage kvalitet samt den funktionelle kvalitet der forventes af anlægget.

Styring af elsikkerhed på dit højspændingsanlæg

DanGrid har mandskab klar til at stå for elsikkerheden, koblinger og idriftsættelse af dit højspændingsanlæg